Defensa Jurídica

La Defensa Jurídica és un dels rams més ben valorats pel sector assegurador ja que cada any segueix augmentant la seva facturació, però també perquè és molt interessant pel negoci de la mediació, ja que aporta valor afegit i qualitat de servei a la seva oferta de productes. És cert que cada vegada hi ha un major interès dels clients en aquest tipus de pòlisses. La pujada més gran ve de la mà de la Defensa Jurídica dels propietaris d'immobles ja que és un mercat que ha crescut molt en els últims anys i en què aquest ram continua sent imprescindible.

Les pòlisses de Defensa Jurídica poden ser contractades per particulars, empreses, comunitats de propietaris, col·lectius i famílies, i és per això que cada pòlissa és diferent i s'adapta a totes les necessitats i públics. La importància d'aquest tipus de productes rau en la tranquil·litat i la protecció legal que dóna als assegurats, sabent aquests que davant de qualsevol problema jurídic tenen el suport de professionals qualificats que defensaran els seus interessos.

Com que és un ram tan especialitzat i desconegut per al consumidor final, el paper del mediador és fonamental per prescriure aquest tipus de pòlisses que el client valora pel servei diferencial que obté.

Assegurances de Viatge

Contractar una assegurança de viatge és essencial per passar unes vacances tranquil·les i evitar que una vaga, una cancel·lació o qualsevol altre imprevist acabi amb els nostres dies de descans. Els viatgers són conscients d'això i contracten cada vegada més pòlisses de viatge, tant si es desplacen per feina com per plaer. L'augment de la contractació es deu, també, al fet que els productes que ofereixen les companyies són més flexibles que abans i s'adapten a les diferents tipologies de viatge i a les necessitats de l'assegurat.
Un dels aspectes que més preocupa als assegurats és la cobertura sanitària que tindran al seu destí. Si viatgem a països com Estats Units, Canadà o el Japó, qualsevol assistència mèdica o ingrés inesperat pot acabar multiplicant les despeses del nostre viatge. En aquest sentit, la pòlissa de viatge cobreix totes les despeses mèdiques fins a un límit de 250.000 euros, sempre segons la modalitat contractada. A més, la pòlissa s'adapta al viatger i li permet escollir si vol contractar o no la cobertura de despeses de cancel·lació per fins a 20 causes diferents. També disposa d'una tarifa especial per activitats d'aventura i creuers, així com descomptes per a famílies i grups.

Un altre de les avantatges de l'assegurança d'ARAG és que no té franquícies ni sobreprimes per edat o per destinacions especials com els Estats Units. En canvi, als viatgers freqüents els ofereix una tarifa especial Multiviatge per cobrir-los en tots els desplaçaments que realitzin durant un any.

Assegurances d'Assistència a Turismes i Motos

Cal mentalitzar-se de la importància d’una bona atenció al volant i no subestimar el risc que suposa no fer-ho. Les distraccions poden provocar accidents per possibles sortides de la via, topades amb el vehicle del davant o atropellaments que poden tenir desenllaços fatals.

Contractar la defensa jurídica en l’assegurança del cotxe pot suposar un estalvi important per a l’assegurat, però sobretot en garanteix la seva tranquil·litat. Les assegurances d’ARAG són el millor complement legal per a la pòlissa de l’automòbil ja que ofereixen solucions tant en els sinistres no tramitats, com aquells en els que no s’estigui d’acord amb les resolucions dels propis convenis. Amb les cobertures que ofereix l’entitat, el client té assegurada la defensa jurídica on, a banda de la reclamació de danys, compte amb d’altres garanties que el cobreixen en el terreny legal més enllà del seu cotxe.